MIST

Missió internet sense trolls

Actualment vivim en una societat que conviu amb les noves tecnologies d'una forma natural i còmode.

Aquest avanç constant augmenta les relacions socials per correspondència i n'altera les seves característiques originals.

​És per aquest motiu, que MIST néix amb l'objectiu de transmetre una sèrie de valors a treballar a les escoles per combatre els discrusos d'odi a les xarxes socials i reflexionar sobre les males conductes.

Actualment, a més, duem a terme tallers a diferents escoles i instituts per treballar els discursos d'odi a través d'una dinàmica que té el joc com a pilar fonamental.

Client:

Ajuntament de Barcelona

Tipus:

Cultura i comunicació/ Jocs i gamificacions

Data

-

© 2019 Jocs al segon